Formulier lidmaatschap

Als je lid wilt worden van Airtime Katwijk, kun je dit aangeven door onderstaande formulier in te vullen.

Na ontvangst inschrijving ontvang je binnen 7 dagen van ons een email met de bevestiging van je inschrijving, een lidnummer en eventueel lockernummer(s).
Hierna kun je het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer NL09 RABO 033.22.62.820 t.n.v. Airtime.
Vermeld hierbij altijd het lidnummer uit de email.
Indien je tijdens het lopende seizoen lid wordt krijg je aangepaste prijzen gemaild.

Kosten lidmaatschap

– Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,-

– Lidmaatschap t/m 18 jr. per jaar € 70,-

– Lidmaatschap vanaf 19 jr. per jaar € 80,-

– Locker per jaar (niet verplicht) € 70,- (ongeveer ruimte voor 3 kites, 2 boards, wetsuit en trapeze)

– Borg sleutel en/of hesje € 25,-

Verlenging lidmaatschap
Je lidmaatschap van kitesurfvereniging Airtime wordt automatisch ieder kalenderjaar verlengd.

Opzeggen lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden, deze wordt dan op 31 december beëindigd.
Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar de info. Je krijgt per mail een bevestiging dat je lidmaatschap is opgezegd.